shape
shape

BLOG DETAILS

Biên, phiên dịch Y tế

Biên, phiên dịch Y tế

Với đội ngũ nhân viên 100% được đào tạo và có chứng chỉ Phiên dịch Y tế của Hiệp hội phiên dịch Y tế Nhật Bản, quý khách có thể hoàn toàn yên tâm ủy thác cho chúng tôi các nghiệp vụ sau:

  • Biên dịch bệnh án, kết quả khám sức khỏe, kết quả kiểm tra chuyên sâu
  • Phiên dịch Y tế đồng hành trong toàn bộ lịch trình khám sức khỏe tổng quát, khám chuyên sâu, điều trị, nghe ý kiến tham vấn của bác sĩ.
  • Phiên dịch Y tế đồng hành trong các khóa đào tạo chuyên sâu cho y bác sĩ và cán bộ Y tế.