shape
shape

BLOG DETAILS

Điều phối lịch khám bệnh và điều trị

Điều phối lịch khám bệnh và điều trị

Về nguyên tắc, các bệnh viện và cơ sở Y tế tại Nhật Bản sẽ không làm việc trực tiếp với khách hàng/ bệnh nhân người nước ngoài do một số hạn chế về ngôn ngữ cũng như sự khác nhau về văn hóa, cách làm việc. Công ty chúng tôi sẽ đóng vai trò làm cầu nối giữa giữa quý khách với các cơ sở Y tế để để điều phối toàn bộ lịch trình khám, chữa bệnh tại Nhật Bản phù hợp nhất với nguyện vọng của khách hàng cũng như khả năng tiếp nhận của cơ sở Y tế, đảm bảo thông tin liên lạc được đầy đủ, chính xác và thông suốt trong toàn bộ lịch trình khám và điều trị của quý khách tại Nhật Bản.