shape
shape

BLOG DETAILS

Quy trình xin visa
Posted in Blogs 26 Sep 2023

Quy trình xin visa

I. CHUẨN BỊ

Liên hệ với bộ phận điều phối Y tế Quốc tế của công ty chúng tôi.
→ Cung cấp thông tin bệnh sử, nguyện vọng, thời gian có thể thu xếp sang Nhật điều trị.


II. LIÊN HỆ VỚI CƠ SỞ Y TẾ THÔNG QUA
 CƠ QUAN ĐIỀU PHỔI Y TẾ

1. Nộp chi phí điều phối ban đầu
2. Chúng tôi sẽ liên hệ với cơ sở Y tế phù hợp với tình trạng của quý khách để có thông tin chính xác về việc tiếp nhận điều trị, kế hoạch điều trị chi tiết, ước tính chi phí điều trị…và truyền đạt cho quý khách.
※ Sẽ mất khoảng 2 tuần để có câu trả lời từ cơ sở Y tế tại Nhật. Quý khách nên liên hệ sớm để kịp lo các thủ tục trước khi sang Nhật điều trị.


III. THANH TOÁN TRƯỚC CHI PHÍ 
ĐIỀU TRỊ ƯỚC TÍNH

Nếu chi phí điều trị nhỏ hơn chi phí ước tính thì quý khách sẽ được nhận lại khoản còn dư, nếu vượt quá chi phí ước tính thì quý khách cần thanh toán bổ sung.


IV. PHÁT HÀNH CÁC HỒ SƠ ĐỂ XIN VISA Y TẾ

Sau khi đã nhận được chi phí điều trị ước tính:

  1. Cơ sở Y tế sẽ cấp Giấy tiếp nhận điều trị và Kế hoạch điều trị
  2. Công ty chúng tôi sẽ cấp Thư bảo lãnh Y tế
  3. Các giấy tờ trên sẽ được gửi về VN để quý khách xin visa Y tế tại ĐSQ Nhật Bản tại VN cùng với các hồ sơ khác như được yêu cầu.

※ Trong trường hợp cần thiết, visa Y tế cũng sẽ được cấp cho cả người thân đi cùng.


V. ĐẾN NHẬT VÀ ĐIỀU TRỊ

Nếu quý khách cần hỗ trợ các dịch vụ khác như đưa đón tại sân bay, hỗ trợ chỗ ở, vui lòng liên hệ trước với chúng tôi để được tư vấn.